Algemeen Bestuur

Florente Basisscholen wordt bestuurd door een Dagelijks Bestuur in de persoon van de directeur-bestuurder. Daarnaast is er het Algemeen Bestuur dat toezicht houdt op het Dagelijks Bestuur. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het onderwijsbureau.

 

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het Algemeen Bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

 

Algemeen Bestuur

Naam Functie Nevenfuncties Aandachtsgebied/commissie Aantreden einde termijn
Ellen van den Tol Voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Zelfstandig adviseur werving & selectie voor het onderwijs

Nevenfunctie:

 • lid RvT Stichting Welzijn Diemen 

Personeel & organisatie

Werkgeverscommissie
augustus 2020 augustus 2024
Warda El Yandouzi Vice-voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Programmamanager Stedelijke Strategie gemeente Amsterdam

Neventaken:

 • Geen

Maatschappelijk draagvlak & duurzaamheid

Communicatie & Identiteit

december 2019 december 2023

William TheijsLid 

Hoofdfunctie:

 • Leidinggevende landelijke directie bij de
  Belastingdienst

Neventaken:

 • Geen

Maatschappelijk draagvlak & duurzaamheid

Huisvesting & materieel

Communicatie & Identiteit

Werkgeverscommissie

december 2019 december 2023

Tom Voeten

Lid

 

Hoofdfunctie:

 • Interimmanager

Neventaken

 • Bestuurder Clean Air

 

oktober 2022 oktober 2026

Leo van Loenen

Lid

Hoofdfunctie:

●  Eigenaar AAS advies

 

Financiële commissie

Huisvesting en materieel

oktober 2022 oktober 2026

Madeleine van Cann

Lid

 

juli 2023 juli 2027

Piet Wagemaker

Lid

Hoofdfunctie:

 • Kwaliteitsmedewerker STAIJ
Financiële commissie juli 2023 juli 2027