Algemeen bestuur

Florente Basisscholen wordt bestuurd door een dagelijks bestuur (DB) en een algemeen bestuur dat toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Het DB is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de scholen en binnen het onderwijsbureau. Het organigram van Florente leest u hier.

 

Florente gebruikt een Raad van Beheermodel voor haar besturing. Het bestuur van Florente wordt ondersteund door een staf. Het DB en de staf werken samen vanuit het onderwijsbureau. 

 

Algemeen bestuur

Laurent Lentz

Chris Schut

Teo Kuipers 

Marjan Bruins

Ellen van der Tol

William Theijs

Warda El Yandouzi 

 

 

De beleidsdomeinen zijn alsvolgt verdeeld:

 
Communicatie & Identiteit    Warda el Yandouzi en Laurent Lentz
Onderwijs & Kwaliteit  Marian Bruins en Teo Kuipers
Personeel & Organisatie  Ellen van den Tol en Teo Kuipers
Maatschappelijk draagvlak & Duurzaamheid William Theijs en Warda el Yandouzi
Financiën & Beheer  Chris Schut (Laurent Lentz achtervang)
Huisvesting & Materieel  Marian Bruins en William Theijs

 

Dagelijks bestuur

 • Directeur bestuurder: Hans Ploeg

Portefeuilles: Onderwijs & kwaliteit, personeel & organisatie, communicatie, financien & beheer, huisvesting & materieel.

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.