Leren voor het leven

'De belangrijkste factor in het leren van kinderen zijn leerkrachten.

In alles wat wij doen als bestuur dient de leerkracht centraal te staan. 

Zodat leerkrachten blijven leren en het iedere dag weer een stap beter kunnen doen. 

Met het uiteindelijke doel om alle leerlingen nog beter te laten leren.'

 

Directeur bestuurder Stichting Florente basisscholen

 
Live uitzending: https://www.weekvanhetgeld.nl/studio/

 

 

Gezocht: Leerkrachten

Werken bij Florente

 

Het motto van Florente basisscholen is 'Leren voor het leven'. Het doel van Florente is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. Onze leerlingen leren op school voor het leven, niet voor de toets.

 

Op deze website en in ons strategisch beleidsplan presenteren onze schoolleiders samen met het bestuur de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop we daar invulling aan gaan geven.

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.