Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
  2. Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
  3. Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

 

Interne vertrouwenspersoon van de school

De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente school.

 

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens

    Ingrid Middelkoop

    Bereikbaar via ingrid@deconflictexpert.nl 

    Tel. 06-14808633  (ma. t/m vr. tijdens kantoortijden)

  

Hallo allemaal,

Graag stel ik mijzelf bij jullie voor. Mijn naam is Ingrid Middelkoop en ik ben
jullie vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er voor jou op het moment
dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Wat is nou ongewenst gedrag? Je kunt hierbij denken aan: pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en grensoverschrijdend gedrag.

25 jaar geleden ben ik mijn loopbaan gestart in de gezondheidszorg, als sociaalpedagogisch hulpverlener. In de loop van de jaren heb ik mezelf verder ontwikkeld. En heb ik een brede werkervaring opgebouwd in zowel de profit als de non-profitsector.
De laatste jaren ben ik vooral werkzaam als organisatieadviseur, (bedrijfs)coach, mediator en  vertrouwenspersoon. Ik heb dus naast ruime levenservaring ook veel ervaring in het werken binnen het spanningsveld van ongewenste omgangsvormen, integriteitsvraagstukken e.d. Wel goed om te vermelden dat ik binnen een organisatie altijd maar één pet op heb.


Wat doet een vertrouwenspersoon?
Ik luister naar jouw verhaal en onderzoek samen met jou op welke manier je met de situatie om wil gaan. De gesprekken die wij hebben zijn vertrouwelijk en kunnen plaatst vinden door middel van een telefoongesprek, onlinegesprek of een face to face gesprek, eventueel op neutraal terrein. 
Florente vindt het belangrijk dat haar medewerkers en ouders fijn en prettig met elkaar samenwerken. En dat iedereen mag en kan aangeven als het werken niet meer prettig voelt vanwege ongewenst gedrag. Uitgangspunt daarbij is dat de ontvanger bepaalt of gedrag gewenst of ongewenst is. De gesprekken zijn vertrouwelijk en anoniem. Dat wil zeggen dat jijzelf bepaalt wanneer je het gedrag, al dan niet met ondersteuning van mij, bespreekbaar wilt maken.

- Ongewenste omgangsvormen
Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen mag je altijd contact met mij opnemen op het moment dat je te maken hebt met ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, intimidatie, agressie en/of
geweld en seksuele intimidatie. Het is ook mogelijk dat je ziet, dat een van je collega’s te maken krijgt met
ongewenst gedrag en je niet zo goed weet hoe je kan helpen. Ook dan mag je mij altijd bellen!

- Integriteit
Als vertrouwenspersoon integriteit ben ik bereikbaar op het moment dat je een vermoeden hebt van een incident of misstanden binnen jouw organisatie. Integriteitskwesties en of vermoedens van misstanden kun je ook altijd contact opnemen met mij.

Contact
Je kunt mij rechtstreeks bellen op mijn mobiele nummer 06 14 80 86 33 van maandag tot en met vrijdag. Soms ben ik niet direct bereikbaar maar als je je naam en je telefoonnummer inspreekt dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Natuurlijk mag je me ook what’s appen. Mailen kan ook op ingrid@deconflictexpert.nl.
Bel, app of mail me gerust.

Hartelijke groeten,
Ingrid Middelkoop  

 

Externe klachtencommissie

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E:  info@gcbo.nl

W: www.gcbo.nl 

 

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden