Klachtenregeling

Wanneer u als ouder een kritisch geluid wilt laten horen, vragen wij u dit op de school met de direct betrokkenen op te nemen. Uw eerste aanspreekpunt is daarbij de leerkracht van uw kind. Mocht u een en ander daarna met de directeur van de school willen bespreken dan kunt u een afspraak met hem of haar maken. Het dagelijks bestuur heeft zo nodig een luisterend oor voor uw kritisch geluid. Het dagelijks bestuur overlegt altijd met school hoe wij u het beste van dienst kunnen zijn.

 

Wanneer u als ouder een klacht heeft en u komt er met de school en de stichting niet uit, dan zijn er drie manieren om uw klacht kenbaar te maken, afhankelijk van de aard van de klacht:

  1. Interne contactpersoon op de school (voor eerste opvang en advies aan leerlingen en ouders);
  2. Externe vertrouwenspersoon (voor klachten over ongewenst gedrag);
  3. Externe klachtencommissie (voor klachten van ernstiger aard).

Interne vertrouwenspersoon van de school

De naam van de interne contactpersoon staat vermeld in de schoolgids van iedere Florente school.

 

Externe vertrouwenspersoon

Contactgegevens

    Pauline Meursing

    Bereikbaar via mpm@intuitonem.com

    Tel. 06 – 2886 9796  (ma. t/m do. tussen 16.00 à 19.00 uur)

  

Ik ben Pauline Meursing, en ik werk vanuit MERLIJN Groep als externe Vertrouwenspersoon voor jullie organisatie. Ik ben gecertificeerd en lid van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen. Als vertrouwenspersoon kun je bij mij terecht als je te maken hebt met pesten, agressie en geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie op het werk. Vanuit mijn werk als extern vertrouwenspersoon kom ik veel in aanraking met echte verhalen van mensen en die zijn veilig bij mij. Mijn visie is dat een organsatie floreert als er gezond, prettig en netjes met elkaar wordt omgegaan. Veiligheid wordt werkelijkheid als je je veilig, gezien en gehoord voelt op het werk. Ik zet mij daarvoor in en ondersteun de melder hierbij en mee. Je kunt met mij een afspraak maken als je je verhaal kwijt wilt. Of je docent bent, leerling, ouder of anderszins betrokken bij school, mijn deur staat altijd voor jou open.

 

Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & integriteit

Je bent slachtoffer van iemand die je pest, intimideert, seksueel lastig valt, geweld aan doet of discrimineert. Het houdt niet op en je hebt er veel last van. Of je ziet dat het gebeurt maar je weet niet wat je kan doen. Als je te maken hebt met dit soort gedrag, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Het begrip “ongewenst gedrag” wordt ruim geïnterpreteerd. Naast seksuele intimidatie en discriminatie worden alle vormen van verbale, fysieke en psychische agressie tot ongewenst gedrag gerekend. Ook sociale uitsluiting, negeren, pesten en stalken vallen hieronder. De vertrouwenspersoon staat voor je klaar bij vragen, problemen of  twijfels over ongewenst gedrag of integriteit. De vertrouwenspersoon is klankbord, staat naast je en kan, waar nodig, je doorverwijzen. Zij beschikt over een luisterend oor en kan je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Zij kan meedenken over dilemma’s op collegiaal vlak. Zorg dat je jouw verhaal vertelt, want ergens mee blijven rondlopen is ongezond.

 

Externe klachtencommissie

Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs

Contact
T: 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur)
E:  info@gcbo.nl

W: www.gcbo.nl 

 

 

Postadres
Postbus 394
3440 AJ Woerden