Leren voor het leven

Wij zoeken lerende collega's. Zoek jij lerende collega's? Kom kennismaken!

Vacatures


De sollicitatieprocedure bij Florente ziet er zo uit

Stap 1

Dankjewel voor je interesse. Bel gerust voor een eerste kennismaking en deel je gegevens.
 

Stap 2

Wij nodigen je uit voor een persoonlijke kennismaking met het team op school.
 

Stap 3

Je geeft een proefles en samen evalueren wij jouw lesaanpak. Als we allebei enthousiast zijn ga je door het tweede gesprek.
 

Stap 4

Na onze persoonlijke en onderwijsinhoudelijke kennismaking, bespreken we graag de voorwaarden met je af.
 

Stap 5

Welkom aan boord! We regelen de formaliteiten en dan ben je ook formeel in dienst bij de Stichting Florente basisscholen.

Het motto van Florente basisscholen is 'Leren voor het leven'. Het doel van Florente is om toe te werken naar een lerende organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. Onze leerlingen leren op school voor het leven, niet voor de toets. Door goed toegeruste en uitgeruste leerkrachten realiseren we duurzaam leren door boeiend onderwijs en het leren voor het leven. 
Florente Basisscholen geeft leerkrachten, ondersteunend personeel en leidinggevenden ruimte en vertrouwen om te leren. Wij vinden dat binnen scholen leerkrachten en schoolleiders zich primair moeten kunnen richten op het geven van boeiend onderwijs en dat het ondersteunend personeel daarvoor mede de voorwaarden schept.

 

Florente investeert graag in het vergroten van het persoonlijk, sociaal en besluitvormingskapitaal van leerkrachten. Leerkrachten ontwikkelen zich binnen en buiten de school, hebben aandacht voor hun eigen ontwikkeling en die van het team waarvan zij deel uitmaken.

 

Als we van leerkrachten verwachten dat zij binnen en buiten de school veel van elkaar leren en hun sociaal kapitaal en besluitvormingskapitaal verder ontwikkelen, dan moeten we daar de voorwaarden voor scheppen. Op schoolniveau doen de directeuren dat. Zij zorgen ervoor dat hun teams kennis en vaardigheden ontwikkelen die passend zijn bij de actualiteit en de vraag in het onderwijs. Bovenschools wordt er ook samen geleerd.Kors Breijer De Ark De Grote Beer Kersenboom De Octopus Noorderbreedte Het Atelier Jan Woudsmaschool De Terp Oranje Nassauschool Van der Muelen-Vastwijkschool
Het kantoor van Stichting Florente basisscholen is gevestigd aan Sportlaan 2A in Diemen. Wil je weten waar onze scholen liggen, kijk dan hier.