Corona virus

Inmiddels komen ook bij Florente basisscholen de vragen binnen over het coronavirus en hoe te handelen. Op dit moment is er geen reden tot onrust en worden scholen geadviseerd om contact te houden met de eigen GGD. Daar kan men ook terecht met vragen.

 

De GGD geeft op basis van de meest recente informatie het volgende advies voor kinderen/gezinnen die in een gebied geweest zijn waar het coronavirus is geconstateerd:

 

 • Heeft het kind/het gezin intensief contact gehad met de plaatselijke bevolking? Hebben zij een ziekenhuis bezocht, of hebben zij een zieke verpleegd?

 • Heeft het kind/gezin klachten die passen bij het coronavirus: koorts boven de 38° en luchtwegklachten?

Als beide vragen met 'nee' beantwoord worden, kan het kind gewoon naar school. Bij 'ja' adviseert de GGD het gezin om telefonisch contact met de huisarts op te nemen (dus niet langsgaan i.v.m. besmettingsgevaar voor anderen) en/of contact op te nemen met de GGD.

 

Actuele informatie is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl. Daar vindt u ook antwoorden op veel gestelde vragen.  

 

In de bijlage een brief van de directeur-bestuurder.

 

 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Lezing boeiend onderwijs
  Waarom streeft Florente naar duurzaam leren door boeiend onderwijs?

  Onderwijsontwikkelaar Jan Jutten legt in deze exclusieve Florente lezing uit wat hij verstaat onder boeiend onderwijs in lerende scholen.

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.