Visie en missie

Op het fundament van onze kernwaarden staat onze missie. Onze missie is het antwoord op de vraag naar ons bestaansrecht. We dragen zorg voor duurzaam leren door boeiend onderwijs aan kinderen van 4-13 jaar én voor een doorgaande ontwikkeling vanuit de voorschoolse periode en naar het voortgezet onderwijs.

 

Bij alle scholen staat het kind centraal. Wij kennen onze kinderen, wij weten wat ze nodig hebben, wij weten hoe we ze daarbij kunnen helpen. Wij maken hen bewust van hun kwaliteiten en talenten en helpen deze verder te ontwikkelen, zodat ze vol zelfvertrouwen hun toekomst tegemoet gaan.

 

Samen maken wij daarbij de volgende ambities waar:

we geven boeiend opbrengstgericht onderwijs dat gericht is op duurzaamheid en duurzaam leren

• er wordt verantwoordelijkheid genomen op alle niveaus

• iedereen wordt gezien en gehoord om zo samen te werken aan de persoonsontwikkeling

• het kind heeft invloed op het onderwijsleerproces

 

Deze missie willen wij realiseren onder het motto:

Bij ons leren we voor het leven 

 

Visie-stip

Florente is in 2021 één organisatie met lerende scholen waar actief geleerd wordt voor het leven.

 

Visie & waarden

Florente is in 2021 het schoolbestuur van ca. 12 scholen in de gemeenten Diemen, Weesp, Ouder-Amstel, Gooise Meren (Muiderberg) en Amsterdam (Driemond). De stichting zorgt ervoor dat op de scholen de voorwaarden aanwezig zijn om inhoud te geven aan ‘leren voor het leven’ door het geven van boeiend onderwijs door goed toegeruste leerkrachten.

 

Beschikbare middelen en wet- en regelgeving bepalen de grenzen van hetgeen mogelijk is. Florente besteedt de middelen zo veel mogelijk aan zaken die het leren van kinderen en leerkrachten direct en indirect ten goede komen. Dat betekent dat er een efficiënte en vooral effectieve bovenschoolse organisatie is waar de voordelen van de toegenomen schaalgrootte goed worden benut.

 

2021

In 2021 heeft Florente in elke wijk één of meerdere goede scholen. Zowel binnen als tussen scholen is er sprake van diversiteit, zowel in denominatie, onderwijskundige inrichting, speerpunten en dergelijke. Onze scholen profileren zich daarbij niet ten koste van anderen, maar laten op een zelfbewuste manier zien wat en hoe zij kinderen onderwijzen. De keuzes die scholen maken zijn gebaseerd op de kenmerken van de kinderen die er naar school gaan én de leerkrachten die er lesgeven. Florente stelt haar scholen daarbij in staat hun meerwaarde voor het leren van kinderen in de volle breedte verder te ontwikkelen én voor het voetlicht te brengen.

 

Al onze scholen kunnen brede talenten/kwaliteiten van kinderen zichtbaar maken en ze (in samenwerking met ouders en partners) tot ontwikkeling brengen. De stichting en haar scholen werken aantoonbaar aan duurzaam leren door boeiend onderwijs. Kinderen nemen daardoor meer en meer verantwoordelijkheid op alle niveaus, voor henzelf, elkaar en de omgeving (duurzaamheid).

 

Diversiteit

Binnen Florente is diversiteit en respect voor elkaars eigenheid belangrijk. Florente verenigt scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs (voornamelijk oecumenisch). De stichting doet recht aan de identiteit van elke school en stimuleert scholen hun eigenheid zichtbaar te maken voor ouders en leerlingen, om te beginnen in de visie en missie van de school.

 

Als bestuur kiezen wij er primair voor de samenwerking met andere schoolbesturen, gemeenten en partners aan te gaan om onze doelen te bereiken. Waar samenwerking niet (meer) mogelijk is proberen wij met onze kernwaarden als basis onze relatie met anderen vorm te geven. Waar mogelijk en/of nodig nemen wij het voortouw in ontwikkelingen op gemeentelijk of regionaal niveau. Waar ons dat past volgen wij positief kritisch de ontwikkelingen.

 

In de komende jaren zullen zowel in Weesp als Diemen zich nieuwe wijken ontwikkelen. Vanuit onze doelstellingen willen wij een rol spelen in de ontwikkelingen van nieuwe scholen, alleen of in samenwerking met anderen. Wij streven daarbij naar brede scholen of integrale kindcentra, waar onderwijs hand in hand gaat met de voorschoolse ontwikkeling, opvoeding en ontspanning. Deze scholen willen wij bij voorkeur ontwikkelen met onze bestaande partners. De huidige samenwerking met KMN Kind & Co en andere onderwijs- en welzijnspartners helpt ons immers onze doelen ook in de toekomst te bereiken.

 

Passend onderwijs

Ons bestuur participeert in drie samenwerkingsverbanden van passend onderwijs. Wij willen zoveel mogelijk investeren in passend onderwijs binnen onze scholen én in samenwerking met andere schoolbesturen in onze kernen. Dat betekent dat wij onze invloed aanwenden om binnen scholen individuele arrangementen (gepersonaliseerd leren) en groepsarrangementen (leren van en met elkaar in kleinere settings) én leren in de klas voor kinderen met een ondersteuningsbehoefte hand in hand te laten gaan.

 

Dit betekent dat leerkrachten én interne begeleiders goed toegerust moeten zijn om tegemoet te komen aan deze behoeften én scholen de ondersteuning goed moeten kunnen organiseren en afstemmen. Het is ook van belang dat wij samen met de samenwerkingsverbanden en de gemeenten de ondersteuning van buiten en de zorg door partners buiten de school goed moeten afstemmen in het belang van het kind en hun ouders.

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Leerkrachten gezocht

   

  Florente is een jonge groeiende stichting van 12 basisscholen gevestigd in mooie en moderne schoolgebouwen. Maak kennis met de diversiteit van onze scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger plan te tillen. Sta jij open om eens kennis te maken met Florente basisscholen? 

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.