Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Verbeteren van onderwijs & wetenschappelijk onderzoek
Florente streeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs na. Hiervoor is onderzoek naar de opbrengsten van leerlingen nodig om te kunnen zien wat de onderwijsontwikkeling is van een leerling of een groep. De leerkracht sluit hier zo goed mogelijk met het onderwijsaanbod op aan. Ook op nationaal niveau streeft Nederland kwalitatief goed onderwijs na. Daarvoor is wetenschappelijk onderzoek nodig naar de opbrengsten van scholen. Zo kan er er op landelijk niveau inzicht verkregen worden over de staat van het onderwijs en wat er nodig is. Denk aan de COVID periode en de leergroei van kinderen.

 

Florente wisselt net als andere besturen in Nederland hiervoor volledig anoniem gegevens van leerlingen uit over rekenen en taal ten behoeve van het Nederlands Cohort Onderzoek. Stichtingen/scholen mogen dit doen omdat ze vanuit de onderwijswetgeving de plicht hebben hun onderwijs te verbeteren. 

 

Dit gaat volgens de privacywetgeving en dus volledig anoniem, waarbij leerlingen niet herleidbaar zijn, via een beveiligde omgeving.

 

Mocht u hier toch bezwaar tegen hebben, dan kunt u dit via NCO@florentebasisscholen.nl kenbaar maken onder vermelding van naam leerling, groep en school met eventueel een korte motivatie. Laat u ons dit weten voor 1 oktober 2021 

 • Strategisch beleidsplan 2016-2021
  Florente wil toewerken naar een organisatie met lerende scholen waarbij leren voor het leven centraal staat. In dit plan presenteren bestuur en schoolleiders de gezamenlijke missie en visie en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven.
  Lees verder ›
 • Leerkrachten gezocht

   

  Florente is een jonge groeiende stichting van 12 basisscholen gevestigd in mooie en moderne schoolgebouwen. Maak kennis met de diversiteit van onze scholen en kom erachter wat bij je past. Wij willen graag in je investeren om zo gezamenlijk ons onderwijs op een nog hoger plan te tillen. Sta jij open om eens kennis te maken met Florente basisscholen? 

 • Documentaire Samen Beter Leren
  Leerkrachten op Florente basisscholen zijn vier jaar geleden gestart met een professionaliseringstraject over duurzaam leren door boeiend onderwijs. In deze korte documentaire een impressie van de resultaten in de klas.